Перейти до вмісту

Згода на обробку персональних даних

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (зі змінами та доповненнями), надаю однозначну згоду БО «БФ «Сейв Юкрейн Лайф» (надалі – «Володілець») на обробку моїх особистих персональних даних у способи та строки, визначені законодавством України та цією Згодою.

Будь-яка обробка моїх персональних даних відповідно до мети, зазначеної у пункті 3.1 цієї Згоди, у тому числі передача моїх персональних даних будь-яким третім особам, не потребують моєї окремої згоди або окремого сповіщення про таку обробку з боку «Володільця».

Відзначивши пункт на сайті «Володільця» «Погоджуюсь на збір і обробку моїх персональних даних», Користувач – фізична особа – суб’єкт персональних даних надає свою безумовну згоду на збір і обробку персональних даних згідно з нижчезазначеними умовами.

Дана Згода дійсна для використання персональних даних Користувача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р., № 2297-VI.

Я надаю свою згоду на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних.

Відзначивши пункт на сайті sbc.regulation.gov.ua «Погоджуюсь на збір і обробку моїх персональних даних», я підтверджую, що повідомлений і згодний з наступним:

5.1. Володілець здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення пароля, відправка інформаційних матеріалів за згодою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, залишенням відгуків щодо якості обслуговування Володільця, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, іншої інформації про діяльність «Володільця»).

5.2. Під час користування інтернет-сайтом «Володілець» здійснює збір та обробку персональних даних Користувача, пов’язаних із ідентифікацією, аутентифікацією, авторизацією, відновленням пароля, відправкою інформаційних матеріалів за згодою Користувача, відповідями на запити та листи Користувача, залишенням відгуків щодо якості обслуговування «Володільця», отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, іншої інформації про діяльність «Володільця», серед яких можуть бути такі персональні дані Користувача, як:

– прізвище, ім’я, по батькові;

– стать; дата народження; місце проживання (місто, вулиця);

– номер телефону та електронна адреса.

5.3. Під обробкою персональних даних слід розуміти збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі, передачу третім особам), знеособлення, знищення та інші дії (операції) з персональними даними. Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін уточнену інформацію.

5.4. «Володілець» включає дані Користувача з моменту, коли Користувач вперше надає (надсилає) свої персональні дані «Володільцю» шляхом заповнення реєстраційної форми або форми замовлення на інтернет-сторінці «Володільця».

5.5. «Володілець» бази даних не інформує суб’єкта персональних даних про передачу його персональних даних у випадках, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

5.6. Під час користування Користувачем інтернет-сайтом можуть бути присутніми коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені в пункті 5.2. даної Згоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

– системи збору статистики відвідувань інтернет-сайту (наприклад, Google Analytics та інші);

– соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook і інші);

– системи банеропоказів (наприклад, AdRiver та інші);

– інші ресурси.

5.7. Користувач цим надає згоду на передачу та обробку своїх персональних даних та вважається повідомленим про передачу персональних даних будь-яким з наступних органів влади або інших юридичних осіб публічного права, що були окремо визначені будь-яким з наступних органів влади:

 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

6. Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7. Відзначивши пункт на сторінці сайту «Погоджуюсь на збір і обробку моїх персональних даних», я також підтверджую, що повідомлений про включення інформації про мене до бази персональних даних з вищезазначеною метою, про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних », а так само про осіб, яким мої дані передаються для виконання вищевказаної мети.